Administrace

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Režim administrace umožňuje kontrolovat a spravovat účty společností, uživatelů a jejich přístupových práv, data a přepočet, emaily a různé moduly (finance a položky) :Nastavení společnosti

Nastavení společnosti

V sekci Obecné můžete provést:

 • Změna názvu společnosti
 • Nastavení loga společnosti


V sekci Finance můžete postupně provést toto nastavení


Toto nastavení se týká modulu Finance.

 1. Určit si názvy dimenzí.
 2. Zvolit, zda se má daná dimenze zobrazovat.
 3. Určit hloubku vnoření. Tímto způsobem se dá velmi efektivně nastavit hierarchie dimenzí, pokud ji daným primární účetní software nepodporuje. Hierarchie se vytvoří podle počtu zadaných znaků zleva.
 4. Zvolit řazení dimenzí.
 5. Zvolit zobrazení dimenzí.
 6. Defaultní hodnota.
 7. Zamykání období.
 8. Stanovit fiskální rok společnosti.
Nastavení společnosti

V sekci Položky můžete postupně provést toto nastavení

Toto nastavení se týká modulu Položky.

Opět zde můžete určit Názvy dimenzí, Řazení dimenzí a Zobrazení dimenzí.

Nastavení společnosti - položkyZde můžete definovat ukazatele v Modulu položky:

 • Název ukazatele a počet desetinných míst ukazatele.


 • Oddělovač tisíců a desetinných míst pro zobrazované hodnoty.
Nastavení společnosti- položkyDále zde můžete editovat nebo vytvářet nové Vypočítané ukazatele pro modul položky.

V příslušném formuláři zadáte tyto informace:

 1. Název vypočítaného ukazatele. Tato hodnota se poté zobrazí v prezentaci modulu Položky;
 2. Proměnné: Zde jsou uvedeny všechny proměnné, ze kterých máte možnost tvořit vypočítané ukazatele;
 3. Vzorec: Zde jednoduše složíte požadovaný vzorec při kliknutí na danou proměnou se objeví v poli vzorec;
 4. Počet desetinných míst: Zde volíte počet desetinných míst pro vypočítaný ukazatel;
 5. Jednotka: ta se objeví za vypočítanou hodnotou. (např. - 25 %, 2 M, 256 k)
Nastavení ukazatelů.

V sekci Splatnost můžete postupně provést toto nastavení

Toto nastavení se týká modulu Splatnost.

Opět zde můžete určit Názvy dimenzí, Řazení dimenzí a Zobrazení dimenzí.

Nastavení společnosti - položky

Nastavení skupiny

Nastavení skupiny

V nastavení skupiny se nastavuje jakým způsobem a typem přihlášení a se budou muset uživatelé přihlašovat do aplikace.

Přihlašování

Nastavení přihlašování

 1. Administrátor/uživatel s právy dané společnosti s možností upravovat povolení trvalé přihlášení, captcha ověření (vygenerovaný obrázek s kódem, pro ověření, že nejste robot) nebo zakázat změny hesel.
 2. Složitost hesel - zde lze nastavit všem uživatelům, pokyn na složitost hesla aby bylo dost bezpečné.


Custom Login
Custom login znamená přihlášení přes stránku např.- s vlastním logem nebo desingnem podle toho, jak si ho daná společnost navolí, aby vypadal.
Single sing-on
Reporting umožňuje použít single sign-on mechanismus (SSO) pro ověřování uživatelů prostřednictvím scriptu hostovaného lokálně u zákazníka.

Mohou to být uživatelé s účtem v nějaké interní aplikaci nebo například uživatelé, kteří jsou v Active Directory. více zde - Single sing-on

Single sign-on
Šifrování

Vybrané sloupce v csv souboru je možné zašifrovat více zde - Reporting Agent

Šifrování


Uživatelé

Účty

Editace nového uživatele

V sekci Uživatelé můžete editovat a vytvářet nové uživatele. Ve vyvolaném formuláři postupně zadáte tyto informace:

 1. Uživatel: Zadáte přihlašovací jméno uživatele;
 2. Email: Zadáte emailovou adresu uživatele;
 3. Telefon: zde zadáte telefonní číslo;
 4. Dvoufázové ověření: žádné - přihlásíte se heslem, email - přihlásíte se pomocí ověřovacího emailu, SMS - při přihlášení vám přijde SMS s vygenerovaném heslem, mobilní aplikace - do svého SMART Phone si stáhnete aplikaci, která vám při přihlášení vygeneruje kód pro následné ověření - 2FA.
 5. Heslo: Zde zadáte přihlašovací heslo. Uživatel má možnost později si své heslo změnit (viz. Přihlášení);
 6. Heslo pro kontrolu: Zde pro kontrolu zopa

Generáor kódu při -2FA.

V dalším kroku můžete přiřadit daného uživatele k jednotlivým společnostem. Toto přiřazení provedete funkcí Přístupová práva. Ve vyvolaném okně postupně zadáte tyto informace:

 1. Skupina: Vyberete relevantní skupinu společností;
 2. Společnost: Vyberete relevantní společnost;
 3. Oprávnění: Vyberete přístupová práva daného uživatele:

Přístupy

 • Přístup: Tento uživatel bude mít přístup pouze do prezentací v modulu Finance, Položky, Splatnost;
 • Definice: Tento uživatel může aktivně vytvářet a upravovat reportu v modulu Definice;
 • Administrace: Tento uživatel může vytvářet další uživatele, jejich přístupová práva a editovat nastavení společností v modulu Administrace.
Přístupová právaSecurity role

Security role

V této sekci můžete vytvářet přístupová práva podle jednotlivých dimenzí. Vyberte si relevantní modul a poté můžete editovat nebo vytvářet nové Role oprávnění. V dialogovém okně postupně zadáte tyto informace:

 1. Role: Zadáte název role oprávnění;
 2. Prvky dimenzí: Vyberete, zda chcete prvky dimenzí povolovat, nebo zakazovat.
Po vytvoření dané Role oprávnění můžete tuto roli dále definovat. Po kliknutí na název relevantní role musíte postupně provést tyto kroky:

 1. Použít tlačítko Přidat prvky dimenze;
 2. Vybrat relevantní dimenzi. V tomto případě Cost Center;
 3. Vybrat relevantní prvek dimenze;
 4. Přiřadit daného uživatele k dané Roli oprávnění;
 5. Aktivovat přístupová práva. Tuto ruční aktivaci je potřeba použít pouze pro získání okamžitého nastavení přístupových práv. Tato aktivace je provedena vždy při přepočtu dat v reportingové databázi.
Security role

Data a Přepočet


Data a přepočet


Zde v data a přepočet si můžete nastavit kdy se vám budou data manuálně i automaticky přepočítávat nebo plán pro automatické uploadování dat, aby byla na další den aktuální.

 1. Manuální Přepočet - v této sekci si můžete dát manuální přepočet daného reportu/celé společnosti.
 2. Plán spouštění přepočtu - v této sekci si můžete nastavit jak často se vám bude report přepočítávat (denně, týdně, měsíčně).
 3. Plán spouštění uploadu - v této sekci si můžete nastavit jak často se vám budou uploadovat data do reportingu aby byla stále aktuální.


Emaily

Emaily

Emaily zde si můžete vygenerovat automatický email, který se rozešle uživatelům dané společnosti o aktuálních změnách v reportu.

Nový plán -
Příjemci

 1. Příjemci - zde si zadáte příjemce, kteří mají daný plán dostat
 2. Kopie - zde dáte osoby kteří mají dostat plán pro kontrolu
 3. Skrytá kopie - zde dáte příjemce, kteří mají být skryti (osobám z vedení )

Obsah

 1. Report - zde zadáte název reportu, který se měl změnit.
 2. Název souboru - exportovaného souboru
 3. Předmět - předmět zprávy (informace ve zkratce o co se jedná)
 4. Text - popis upozornění na, které by jste chtěli upozornit příklad - na uploadovaly se data je třeba je zkontrolovat.

Plán

 1. Frekvence - jak často chcete email odesílat (jednou, denně, týdně, měsíčně).
 2. Od = Do - datum od kdy do kdy emaily mají být rozesílány.

Po vyplnění plánu lze uložit nebo smazat
Email se dá editovat pomocí světle modré tužky nebo odeslat ihned pomocí ikonky lítající papírové vlaštovky.
                                     # První krok je uložit příslušný pohled a nastavit u něj možnost „Povolit embedding“.
Nastavení pohledu pro zaslání v emailu.


   # Druhým krokem je vytvoření nového plánu pro distribuci (v modulu Administrace / sekce Emaily), kam je třeba ručně zkopírovat kód pro identifikaci pohledu (vše za posledním lomítkem v URL adrese) + dodat další požadované informace (distribuční seznam (mailové adresy), název vygenerovaného souboru, mailovou zprávu (má-li být součástí sdělení), frekvenci odesílání, čas odeslání atd...  


Vyplnění daného emailu

Žurnál

V sekci Journal může administrátor systému zkontrolovat výsledek transformace dat při ETL procesu.

Security - Journal
Zpět na: Krok za Krokem