Analytické nástroje

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Agregace stromu členění

Outline

je funkce, která umožní v reportu ad hoc skrývat nebo rozbalovat detaily podobně jako například v MS Excel. Defaultní struktura zobrazení reportu při jeho vyvolání je součástí Definice. Na obrázku jsou vidět kromě položky Hrubá marže všechny položky agregované. Pokud by byla agregována i Hrubá marže, nebyly by v tu chvíli zobrazeny položky Tržby a Přímé náklady, které jsou její součástí (mimochodem tyto položky mají pod sebou také definovány vnořené řádky, které lze funkcí outline zobrazit.)
GroupBy

Groupby - výběr

je velice silným analytickým nástrojem, který kliknutím na příslušný řádek (název Řádku ) nabídne rozklad řádku dle dimenzí, pro které byl v definici rozklad umožněn - tedy v našem konkrétním případě vybereme po Střediscích. Na obrázku níže je již vidět výsledek, tedy zobrazení Nákladů na prodané zboží v členění na jednotlivá střediska (v našem případě pouze Obchod).

Poznámka: v rámci výsledného zobrazení lze opět i na této úrovni použít funkci Outline.

Groupby - náhledDrillToDetail

Drillto - výběr

je podobně jako GroupBy velice silným analytickým nástrojem. Na rozdíl od GroupBy se dotazuje přímo na konkrétní hodnotu, tedy v našem případě na souřadnici období a řádku reportu.

Kliknutím na Tržby zboží v období III. Q 2017 se uživateli zobrazí všechny účetní transakce, které byly v reportu v místě dotazu agregovány.

Výsledný dotaz u každé transakce uvede datum, doklad, pod kterým byla v účetnictví vytvořena, účet, na který byla zaúčtována, částku MD a Dal a 'Obrat (MD MT, Dal MT, Obrat MT), popis (opět převzatý z ERP systému), středisko, zakázku a případně další dimenze.

V horní části okna máte možnost přepínat zobrazení dimenzí mezi jejich kódy nebo názvy.

Šířku jednotlivých sloupců lze dynamicky přizpůsobit - např. pro správně zobrazení celého popisu transakce.

Kliknutím na název jednotlivého sloupce dojde k seřazení transakcí podle vybraného sloupce.

Výstup lze dále filtrovat, např. po zadání čísla dokladu, data či dalších sloupců. Stačí vyplnit pole na řádku pod sloupcem hledaným textem, vyhledávání je tzv. fulltext, tzn. hledá se i část shody i uprostřed pole.

V horním levé části okna se objeví suma částek, tedy původní analyzovaná hodnota na agregovaném reportu.

Poznámka: Drill To Detail je k dispozici tam, kde je v horním pravém rohu buňky zobrazen modrý trojúhelník. Rozhodnutí o jeho existenci v konkrétním místě (řádku) reportu je součástí procesu Definice. Obecně se dá říct, že Drill To Detail dává smysl do určité úrovně agregace dat. Pokud bychom například umožnili Drill To Detail na Řádku Hospodářský výsledek za celý rok, pak bychom ve výsledku dostali výpis všech transakcí, které byly v příslušném roce výsledkově zachyceny (což z hlediska analýzy ztrácí smysl).


Další krok: Definice