Helpdesk

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání


Při zadávání popisu a zpracování incidentu se bude Zákazník řídit metodickými pokyny, které stanoví RCZ


Dialogové okno Nový požadavek


Každá společnost, resp. uživatel řešení REPORTING.CZ, má přidělena přístupová práva. Tato přístupová práva slouží jak k využívání reportingu, tak v závislosti na nastavení i k jeho definici, uploadu dat a v neposlední řadě přístupu na helpdesk. Z tohoto místa je možné komunikovat směrem k vývojovému týmu veškeré poznatky a zkušenosti s praktickým využíváním aplikace, ale také veškeré potíže a chyby, které brání systém úspěšně využívat.


Stručný popis logiky práce v helpdesku:

 1. Předmět nového požadavku
 2. Typ požadavku - jaké části aplikace s požadavek převážně týká (Definice, Prezentace, Import, Administrace, CFM (plánování))
 3. Priorita požadavku dle SLA
 4. Identifikace společnosti, které se požadavek týká (využitelný zejména v případě, kdy má uživatel přístup do více společností)
 5. Funkcionalita pro upload přílohy požadavku
 6. Text - podrobný popis požadavku
 7. Vytvoření nového požadavku.
 8. Název aktuálně vybraného požadavku
 9. Po otevření detailu požadavku lze zobrazit odpověď řešitele požadavku
 10. Původní požadavek zadaný uživatelem
 11. Možnost reakce na již otevřený požadavek
 12. Filtr na eskalované požadavky, jež nejsou splněny v reakční době dle sjednaného SLA
 13. Filtr podle uživatele, jež vytvořil požadavek
 14. Filtr podle řešitele, který odpověděl na požadavek. Pokud není nikdo uveden, dosud nebyla odezva.


Helpdesk


Možné typy statusu:

Workflow helpdesk
Stav kdo ho vyvolává akce
Návrh zákazník vygeneruje nový ticket
V řešení reporting.cz potvrzení, že reporting.cz ticket akceptovat a pracuje na řešení
Vyřešeno reporting.cz reporting.cz připravil řešení a požaduje od zákazníka ticket schválit (uzavřít) nebo odmítnout
Pozastaveno zákazník reakce zákazníka ve chvíli, kdy již netrvá na požadavku
Odmítnuto zákazník ve chvíli, kdy není spokojen s výsledkem navrženým ve stavu "vyřešeno"
Uzavřeno zákazník ve chvíli, kdy je zákazník spokojen se stavem "vyřešeno"
Otevřeno Filtr jež reprezentuje jakýkoliv status, kromě uzavřeno

Podpora nových uživatelů (pokud dosud nemají přidělený login do helpdesku): helpdesk@reporting.cz

Všeobecné informace: info@reporting.czDalší krok: Administrace