Hlavní strana

Z Reporting Wiki
Verze z 18. 8. 2017, 10:17, kterou vytvořil Dominik.Janicek (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Dashboard

Chcete se seznámit s obsluhou systému REPORTING.CZ a nevíte kudy kam? Doporučujeme vám pro začátek navštívit sekci Krok za Krokem.

Seznam klíčových témat nápovědy naleznete v levém menu. Případně využijte fulltextové vyhledávání v pravém horním rohu.RERORTING.CZ je moderní cloudové BI řešení. Svým zaměřením pokrývá potřeby skupinového i individuálního firemního reportingu zaměřeného na finance, obchod, výrobu, řízení vztahu k zákazníkům. Od téměř krabicových dodávek až po řešení šitá na míru konkrétním indiviuálním požadavkům zákazníka. Umí se připojit na většinu ERP, ať jsou umístěny kdekoliv ve světě. Stejně dobře zvládá díky robustnímu ETL nástroji připojení na další datové zdroje, jako jsou CRM, docházkové systémy apod. V rámci reportingu integrujeme zákaznická, ale i vlastní řešení pro tvorbu komplexních finančních plánů a modelů - k němu najdete detailní popis v manuálu Cash Flow Management.

Ale co to vlastně reporting je? Nebo možná jinak - co patří mezi typické úkoly reportingu? Na tuto otázku se zcela jistě najde řada nejrůznějších odpovědí. Stejně jako v jiných oborech i v reportingu platí, že čím jsou odpovědi na otázky jednodušší, tím k nim bývají složitější cesty. My se snažíme pro všechny naše zákazníky připravovat řešení, která jim cestu k nalezení správných odpovědí výrazně zkracují...

Při řízení společností mezi ty nejčastější otázky vlastníků a manažerů patří:

 • kolik nám společnost vlastně vydělává?
 • co způsobuje, že je společnost ztrátová?
 • budeme mít za dva roky dost peněz na rozvojové plány?
 • vyplatí se mi přijmout nového obchodníka?


Tyto na první pohled jednoduché otázky po chvíli úvah vyvolají další vlnu již konkrétnějších a složitějších otázek a s nimi spojených požadavků na informace:

 • vlastník firmy chce pochopitelně znát statutární výsledky hospodaření a aktuální daňovou pozici. Daleko více ho ale zajímají výsledky doplněné o vrstvu manažerských úprav. Jak jinak by měřil výkony klíčových manažerů?;
 • skupinový finanční ředitel potřebuje mít navíc dokonalý a srovnatelný přehled o výkonnosti všech firem ve skupině, bez ohledu na teritorium, využívané ERP, lokální standardy a měnu. Chce vidět nezkreslené výkony a výsledky za celou skupinu nebo vybraný segment. Pochopitelně po očištění o vnitroskupinové transakce.
 • obchodní ředitel sleduje den po dni nákupní chování zákazníků, obraty, marže, slevy a stavy výrobků a zboží. Značky, skupiny, sortimentní třídy, vše podle jednotlivých obchodníků, teritoriálních segmentů, se zohledněním přístupových práv;
 • lokální finanční manažer potřebuje mít dokonalý přehled o nákladech a výnosech v čase nejen za celou společnost, ale i v členění po střediscích, zakázkách, projektech. Chce vidět meziroční změny ve vývoji důležitých rozvahových a výsledkových agregátů. Pokud najde ve finančních výkazech cokoliv podezřelého, chce mít možnost rychle dohledat vysvětlení;
 • finanční kontroler potřebuje průběžně vyhodnocovat připravené finanční plány a sledovat, jak se v praxi naplňují;
 • projektový manažer potřebuje znát plné náklady po projektech se zohlednění příspěvku na režii (tedy nákladů na prodej, marketing, administrativu, případně vliv financování)
 • manažer neziskové organizace potřebuje mít v každém okamžiku přehled o nákladech a výnosech spojených s příslušným projektem, ale také dárcem/poskytovatelem dotací nebo příspěvků;Konečné rozhodnutí bude vždy na vás. V kvalifikovaném rozhodování vás naše řešení maximálně podpoří.

Váš tým Reporting.cz
pokračujte dále v sekci: Krok za Krokem