Import dat

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

V této sekci se budeme věnovat manuálnímu importu dat.

Import transakčních dat/Export Financí

Náhled importovaných dat

Pravidelný import transakčních zákaznických dat z ERP a dalších zdrojů je zajišťován standardně automaticky prostřednictvím uživatelem konfigurovaného programu "Data Uploader". Zde popisovaný způsob importu - slouží převážně k mimořádným/jednorázovým úkonům, mezi které patří nahrávání:

 1. plánů a budgetů;
 2. nepeněžních ukazatelů (například počet hodin);
 3. jakýchkoli manuálních, například manažerských nebo konsolidačních úprav.V modulu Import, v záložce Data, můžete použít odkaz na Náhled. Zde získáte kompletní strukturu datového souboru, která je následující:

 • AB: tímto definujeme, zde se jedná o skutečná data (Act) nebo plán. Pod touto zkratkou budou data k dispozici v modulu Finance;
 • PS: tímto se definuje, zda daná transakce je počáteční stav nebo ne. Konvence 1 = PS;
 • Číslo účtu: zda se zadá číslo účtu;
 • Dimenze: Zde lze zadat až 7 nezávislých dimenzí;
 • MD: Zadá se částka na straně MD;
 • D: Zadá se částka na straně Dal;
 • Doklad: Číslo dokladu;
 • Text: popis transakce.Veškerá data pro import si můžete připravit v prostředí MS Excel. Přes Clipboard (Ctr+C) můžete vložit (Ctrl + V) připravená data do prostoru v odkazu Text.

Import tansakčních datPoté si můžete na odkazu Náhled připravená data zkontrolovat a pomocí tlačítka Import provést import dat do reportingové databáze. Při importu se provádí test integrity dat. To znamená, kontrola existence všech prvků dimenzí a čísel účtů, které jsou předmětem importovaných dat. Pomocí tlačítka Importovat budou data importovány do reportovací databáze.

Import transakčních datExport dat

Když je potřeba exportovat daný report, lze ho vyexportovat do excelové tabulky.

Export dat daného Reportu

Export dat -

 1. Zvolíme si, která finanční data budeme chtít exportovat;
 2. Zvolíme si, který report má export obsahovat;
 3. Vyplníme rok reportu;
 4. Zvolíme si, jak by měl exportovaný report vypadat;
 5. Spustíme daný export;
Exportovaný Excel

Mazaní datTakto manuálně nahraná data můžete z databáze reportingu také smazat. V tomto případě můžete použít funkci Smazat. A poté ve formuláři zadat omezující atributy pro výběr dat k mazání. Takto lze z databáze odstranit pouze ručně importovaná data.

Mazaní transakčních datImport dimenzí

Import dimenzi

Stejným způsobem lze manuálně importovat dimenze včetně její stromové struktury. V prostředí MS Excel si můžete připravit data pro import v této struktuře:

 • ID prvku dimenze;


 • Název prvku dimenze;


 • ID nadřazeného prvku dimenze. Touto vazbou získáte stromovou strukturu dimenze, jak je vidět na následujícím obrázku.


Samotný import dimenzí provedete pomocí tlačítka Importovat.

Náhled dimenzí

Import řádků

Import řádku

V sekci Definice Řádky jsme si popisovali, jak vytvářet ručně řádky reportů. Pro import řádků je potřeba:

 • připravit data pro import požadovaných řádků (v našem případě umístěných v oblasti Excelu označené ke kopírování) ve struktuře:
  • Název, tzn. tak, jak se bude označovat v průběhu definice reportů a stromů;
  • Popis, tzn. jeho označení v konečném formátu reportu v modulu Finance;
  • Poznámka umožňuje k příslušnému řádku vytvořit komentář;
  • Zobrazit - ANO/NE v okamžiku defaultního zobrazení (další informace viz. funkce Outline);
  • Strom - ANO/NE pro zobrazení v rámci stromu;
  • Drill To Detail - ANO/NE pro povolení/potlačení funkce Drill to Detail na příslušném řádku;
  • Styl


 • po vložen do listu TEXT je okamžitě v záložce NÁHLED (obr. Náhled importovaných řádků) vidět na vzorku dat, jakým způsobem budou řádky importovány.

Import definice řádků

Import definice řádku

V sekci Definice obsahu reportu jsme si popisovali, jak provést definici řádků ručně. Tuto agendu můžeme velmi efektivně provést pomocí importu. Pro import je potřeba:

 • v sekci import, definice řádků zvolit příslušný report a rok;


 • připravit data pro import definice požadovaných řádků (v našem případě umístěných v oblasti Excelu označené ke kopírování - obr. Import definice řádků) ve struktuře:
  • Řádek, tzn. tak, jak byl daný řádek vytvořen v Definici Řádků;
  • Účet, tzn. jeho ID;
  • Dimenze - Sloupce Dim1 až Dim7 označují jednotlivé dimenze, jako středisko, Závod, účel či výrobek, v našem případě je vyplněna definice pro mapování 1. dimenze Cost Center na jednotlivé účty;
  • Konstanta (dle odsouhlasené konvence může definici záměrně obracet znaménka (např. tak, aby se v reportu náklady zobrazovaly se zápornou hodnotou, přestože jsou v ERP primárně účtovány na stranu MD, tedy kladně).
Import účtů

Náhled import účtu
Náhled import účtu

Import účtů se rovněž provádí analogicky s Importem řádků. Pro import je potřeba opět připravit data pro import požadovaných účtů. V případě importu účtů je struktura importu velice jednoduchá, obsahuje pouze:

 • Číslo účtu


 • Název účtuDalší krok: ETL