Novinky

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

V této sekci představujeme novinky a změny v aplikaci.

Finance

V modulu Finance doznal změn samotný grid (tabulka je přehlednější, podle pozice myši se zvýrazňují řádkové a sloupcové koordináty), levý ovládací panel a způsob jeho ovládání. Zde je výčet nejzajímavějších novinek v ovládání:

Finance
 1. Funkce Sloupce zásadně rozšiřuje možnosti prezentace. Nově umožňuje ve sloupcích zobrazovat kteroukoli dimenzi, tzn. nikoliv pouze časovou osu
 2. Volba "Typ zobrazení" již neexistuje, uložené grafy jsou k dispozici společně s definovanými reporty
 3. Definované reporty a grafy jsou nyní k dispozici hned pod tlačítky Filtry a Pohledy
 4. Nově je v rámci časové osy k dispozici funkce "Dynamické období", prostřednictvím které lze definovat časovou osu relativně k okamžiku, ve kterém je report zobrazován. Zajistí automatický update uložených pohledů a dashboardů bez nutnosti opakované manuální úpravy.
 5. Kliknutím na tři proužky vedle tlačítka "Zobrazit" jednoduše vyexportujete data do Excelu nebo PDF.
 6. Při statické definici požadovaného času lze na časové ose jednoduše a rychle vybírat kvartály a měsíce pomocí tlačítek úrovně 1 a 2.
Více informací k modulu Finance.

Položky

Položky

V modulu Položky doznal stejně jako v modulu Finance změn samotný grid (tabulka je přehlednější, podle pozice myši se zvýrazňují řádkové a sloupcové koordináty), levá ovládací lišta, přibyly nové funkce.

 1. V ikonce (tři pruhy) vedle tlačítka Zobrazit přibyla nově funkce Export – Transakce (csv), Export – Excel/PDF.
 2. Nově lze v rámci prezentace zvolit i druhou sloupcovou dimenzi.
 3. V rámci zobrazení lze kombinovat volby zobrazení Hodnoty/Procenta.
Více informací k modulu Položky.

Dashboard

Dashboard

V prezentaci dashboardu nedošlo k zásadnějším změnám.

 1. Zásadní novinkou je možnost exportu celého dashboardu do exceluVíce informací k Dashboard

Drill to Detail

Drill to Detail doznal vizuální změny.

Drill to Detail
 1. V tabulce Drill to Detail je nová – dynamická šířka sloupců, přidání formátu exportu CSV.
 2. Nově lze v rámci "Nastavení" (ozubené kolečko) zobrazit pro příslušný pohled levou ovládací lištu v kontextu datového modelu (Zobrazit ve Financích / Položkách).
Více informací najdete v sekci Drill to detail.

Definice

Definice - Reporty

Definice - reportu

V modulu Definice - Reporty přibyly následující atributy:

 1. Detail reportu je nově zobrazen v řádku tabulky
 2. Úprava parametrů reportu probíhá nově přímo v tabulce
 3. Řízení přístupových práv k reportu
 4. Kopírování definice reportu
 5. Odstranění reportu
 6. Na horní liště jsou tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úprav a synchronizaci (pokud je nastavena)


Více informací k Definice - reportu.

Definice - Řádky

Definice řádku

V modulu Definice - Řádky přibyly následující atributy:

 1. Úprava vlastností řádků probíhá nově přímo editací jednotlivých polí
 2. Přidání řádku - (+)
 3. Odstranění řádku - odpadkový koš
 4. Na horní liště jsou tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úprav
 5. Informace: Autor řádku / zdroj, ze kterého byl řádek přenesen
 6. Informace: Datum vytvoření řádku
Více informací k Definice - řádek

Definice - Strom

Definice - Strom

V modulu Definice - Strom přibyly nové atributy:

 1. Detail stromu lze nově definovat přímo v příslušném řádku
 2. Přidání nového řádku - (+ Zelené)
 3. Přidání nového účtu - (+ Modré). Účty lze přidávat nejen výběrem konkrétního účtu, ale i hvězdičkovou konvencí (*)
 4. Řádek stromu lze ihned editovat
 5. Odpadkový koš slouží k odstranění řádku / řádku s účty
 6. Hodnoty lze jednoduše kopírovat výběrem příslušného pole a drag & drop tažením pravého dolního rohu stejně, jako v ExceluVíce informací k Definice - strom.

Definice - Účty

Definice - účty

V modulu Definice - Účty přibyly nové atributy:

 1. Definice účtů je nově zobrazena v přehledné v tabulce
 2. Jednotlivé řádky lze editovat přímo v tabulce
 3. Odpadkový koš pro odstranění účtu
 4. Ikona dvou světlemodrých listů slouží ke kopírování účtu
 5. Přidání nového účtu (+ Hnědé)
 6. Na horní liště jsou tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úprav
 7. Hodnoty lze jednoduše kopírovat označením pole a drag & drop chycením pravého dolního rohu stejně jako v Excelu


Více informací k Definice - účty

Definice - Grafy

Definice - Grafy

V modulu Definice - Grafy přibyly nové atributy:

 1. Nastavení grafů je nyní zobrazeno formou tabulky
 2. Vlastnosti grafů lze editovat přímo v příslušném sloupci tabulky
 3. Odpadkový koš pro odstranění grafu
 4. Přidání nového účtu (+ Hnědé)
 5. Na horní liště jsou tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úprav


Více informací k Definice - Grafy

Definice - Styly

Definice - styly

V modulu Definice - Styly přibyly nové atributy:

 1. Přehled stylů je zobrazen formou tabulky
 2. Odpadkový koš pro ostranění stylu
 3. Světle modrá tužka slouží pro editaci stylu / definici podmínek, za kterých bude uplatněn
 4. Na horní liště jsou tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úpravVíce informací k Definice - Styly

Administrace

Administrace

V modulu Administrace přibyly nové funkce a vizuální rozložení:

 1. Modul Administrace má nyní přehlednější uspořádání a přibyly nové prvky
 2. Nastavení společnosti se nezměnilo
 3. Nastavení skupiny bylo rozděleno do podsložek Přihlašování, Single Sign On a Šifrování
 4. Pod Moduly byly nově vloženy Finance a Položky
 5. Účty / uživatelé, Security nově vloženy do složky Uživatele
 6. Uživatelé byli přejmenováni na Účty
 7. Security byly přejmenovány na Security role
 8. Emaily pro rozesílání upozornění (notifikace)


Více informací k Administrace

Administrace - Uživatelé - Účty

Administrace účty

V modulu Administrace - Účty přibyly nové atributy a vizuální rozložení:

 1. Detail uživatele je nově zobrazen v tabulce
 2. Světlé modrá tužka umožňuje editaci osobních údajů (Emailu, Telefonu, ověření pro přihlášení, změna hesla)
 3. Klíč umožňuje nastavení rolí, pro přístup k dlaždicím (Financí, Položkám, Splatnosti, Forecastu...)
 4. Přibyla nová pole: Email, Telefon, 2FA, Verze aplikace, Vytvořil a Vytvořeno
 5. Nově lze ukládat uživatele a přiřazovat pod danou společnost
Více informací k Administrace - Uživatelé - účty

Administrace - Uživatelé - Přístupy

Administrace - Uživatelé - přístupy

V modulu Administrace - Přístupy přibyly atributy a vizuální změny:

 1. Změnilo se grafické rozložení
 2. Uživatele lze nově přiřazovat pod jednotlivé společnosti v rámci skupiny
 3. Vyhledat daného Uživatele, vyhledat přístup do společností, modulů
 4. Tlačítka pro potvrzení / odmítnutí úprav
 5. Klíč pro výběr editovaných položek
Více informací k Administrace - Uživatelé - Přístupy

Administrace - Emaily

Administrace - emaily

V modulu Administrace přibyla nová funkce Emaily. Tato funkce slouží k rozesílání emailů s notifikací

 1. Nový plán rozešle email vybraným uživatelům;
 2. PŘÍJEMCI (Příjemci, Kopie, Skrytá kopie);
 3. OBSAH, s informacemi daného reportu s názvem souboru, předmětem, Textem;
 4. Pole pro text průvodní zprávy;
 5. PLÁN, časový plán Od / Do, kdy bude email / report rozesílán;
 6. PLÁN, frekvence, jak často budou uživatelům emaily rozesílány;


 1. Prvním krokem je uložení příslušného pohledu a nastavení „Povolit embedding“.


Nastavení pohledu pro zaslání v emailu.
 1. Druhým krokem je vytvoření nového plánu pro distribuci (v modulu Administrace / sekce Emaily), kam je třeba ručně zkopírovat kód pro identifikaci pohledu (vše za posledním lomítkem v URL adrese) + dodat další požadované informace (distribuční seznam (mailové adresy), název generovaného souboru, e-mailovou zprávu (má-li být součástí sdělení), frekvenci odesílání, čas odeslání atd...


Vyplnění daného emailu

Více informací k Administrace - Emaily

Nápověda

Nově v kolonce Nápověda přibyly nové položky "Novinky" a "Dokumentace"

 • Novinky - zobrazí aktuálně zveřejněné novinky v aplikaci
 • Dokumentace - Hlavní stránka - zobrazí tuto nápovědu (wiki.reporting.cz).
Nápověda