Položky

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Prezentace modelu Položky je velmi podobná Financím. Opět zde má uživatel k dispozici připravené reporty, které může pomocí ovládacích prvků okamžitě měnit a upravovat podle konkrétních aktuálních požadavků. Kombinací výběru požadovaných dimenzí, období, typu zobrazovaných hodnot a stisknutím tlačítka "Zobrazit" okamžitě získáte požadované výstupy. Navíc ve struktuře, kterou lze ještě dále zkoumat prostřednictvím silných BI analytických nástrojů.


Popis klíčových ovládacích prvků:

Popis klíčových ovládacích prvků
  1. Období - DropBox pro výběr požadovaných období. O způsobu výběru prvků více viz Ovládací prvky;
  2. Dimenze - DropBox pro výběr požadovaných dimenzí a filtrování podle vlastnosti daného prvku. O způsobu výběru prvků a filtrování podle vlastnosti viz Ovládací prvky;
  3. Zobrazení - DropBox určuje, jaká dimenze se zobrazí v řádcích nebo ve sloupcích viz. popis níže (a, b, c, d, e, f, g, h, i);
  4. V této sekci naleznete Uložené pohledy;
  5. Informuje o počtu výsledků daného reportu. V tomto případě je zde zobrazeno 19 řádků;
  6. Informuje o prvku dimenze, která je nastavena ve sloupcích;
  7. Informuje o zobrazených hodnotách, které jsou zobrazeny v reportu;
  8. Informuje o prvku dimenze, která je nastavena v řádcích.
a) Typ - typ zobrazení daných položek, Graf / Tabulka
b) Řádky - co zobrazovat v řádcích;
c) Sloupce - co chceme zobrazit v sloupcích
d) Ukazatele - jaké hodnoty chceme zobrazit v položkách (obrat) - Act, Bud, (vypočítané) - % odchylka, Odchylka;
e) Zobrazit hodnoty - v Hodnoty(v číslech) nebo Procenta (procentní ukazatel);
f) Porovnat 1 - období - 1, Y - 1 ( rok - 1)
g) Ukazatel - Hodnoty , Var, Var %;
h) Zobrazit na konci - Total - řádky(součet řádků), Total - sloupce( součet sloupce);
i) Nezobrazovat prázdné řádky - zobrazovat řádky ve, kterých nejsou žádné hodnoty;
Filtrace vlastnosti v DimenziUložené pohledy:

V této sekci naleznete Uložené pohledy. Kliknutím na název zobrazíte požadovaný Pohled. Pohledy lze sdílet vybraným uživatelů a v seznamu posouvat například podle obliby/frekvence zobrazení konkrétního uživatele.

Uložené pohledy

Další krok: Splatnost