Splatnost

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zobrazení v datovém modelu Splatnost je velmi podobná Položkám. I zde má uživatel k dispozici připravené Pohledy, které může pomocí ovládacích prvků okamžitě měnit a upravovat podle konkrétních aktuálních požadavků. Kombinací výběru dimenzí, období, typu zobrazovaných hodnot a tlačítka "Zobrazit" získá uživatel okamžitě požadovaný výstup. Navíc ve struktuře, kterou lze ještě zkoumat prostřednictvím silných BI analytických nástrojů.


Popis klíčových ovládacích prvků

Popis klíčových ovládacích prvků:


  1. Období - DropBox pro výběr požadovaných období. O způsobu výběru prvků více viz Ovládací prvky;
  2. Dimenze - DropBox pro výběr požadovaných období. O způsobu výběru prvků více viz Ovládací prvky;
  3. Zobrazení - určuje, jaká dimenze se zobrazí v řádcích nebo ve sloupcích viz. popis níže (a, b, c, d, e, f);
  4. V této sekci naleznete Uložené pohledy. Pouhým kliknutím na název pohledu zobrazíte požadovaný report;
  5. Uvozuje oblasti pro zobrazení analýzy Pohledávek a Závazků;
  6. Informuje o prvku dimenze, která je zobrazena ve sloupcích;
  7. Informuje o prvku dimenze, která je zobrazena v řádcích.
a) Typ - znamená typ zobrazení například v tabule nebo v různých grafech;
b) Řádky - znamená co chceme zobrazit v řádcích nebo jejich porovnání;
c) Sloupce - znamená co chceme zobrazit ve sloupcích;
d) Zobrazení - pohledávek/závazků (zde zvolíme zda chceme zobrazit naše pohledávky nebo závazky);
e) Stav/Stav TC, Total/ Total TC - zobrazí se Stav a Total za dané období;
f) Suma - nakonec všech sloupců se zobrazí SUMA za vybraná období;Další krok: Analytické nástroje