StepByStep

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání
Dashboard


  • Přepínání mezi jednotlivými režimy vám umožní pochopit logiku celého procesu od nastavení, přes import dat až po prezentaci výstupů hotového řešení;


  1. Dashboard, Finance, Položky a Splatnost jsou prezentací celého řešení. Tedy prostředím, ve kterém pracuje spokojený zákazník v rámci své profese;
  2. Dashboard je navíc individuálně nastavitelným rozcestníkem, který rychle odprezentuje nejdůležitější ukazatele napříč všemi datovými modely;
  3. Definice popisuje efektivní cestu k nastavení celého systému;
  4. Import dat transakčních dat z účetnictví a plánu, import definic reportů;
  5. Plánování zde je možné stáhnout ze serveru aktuální verze plánovacích šablon;
  6. Helpdesk;
  7. Administrace - přístupová práva a základní nastavení;


  • Výběr prvků období, dimenzí a typu zobrazení vám objasní, jak fungují jednotlivé ovládací prvky, jak efektivně definovat pohledy a jak je následně modifkovat, ukládat a kombinovat;


  • Využití analytických nástrojů vám ukáže, jak lze strukturou reportů procházet a do nejmenších detailů v kontextu zadání analyzovat jakoukoliv operaci;