Cfm

Z Reporting Wiki
Přejít na: navigace, hledání

K čemu program slouží:

Cash Flow Management

Cash Flow Management (dále jen CFM) je program pro finanční plánování a modelování. V aktuální verzi je již plně integrovaný v rámci konceptu REPORTING.CZ. Na základě údajů, které zadáte v uživatelských vstupních tabulkách, sestaví automaticky a konzistentně projektované výstupních tabulek (Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát, Výkaz peněžních toků (cash flow), Poměrové ukazatele a Grafy.


Veškeré výstupy programu je možné po odsouhlasení jednoduše přenést do datového skladu REPORTING.CZ. Odtud jsou k dispozici v definované formě a rozsahu jako podklad pro porovnání se skutečností.


Program CFM umožňuje tvorbu strategických plánů (plánování po letech) i tvorbu operativních plánů (s měsíčními nebo kvartálními pohledy), vždy se zohledněním specifických daňových a účetních aspektů.


Pokud jste dříve sestavovali vlastní finanční plány, např. v Excelu, oceníte, že program automaticky zajistí dokonalou provázanost Rozvahy, Výkazu zisků a ztrát a Cash flow, a to ve standardním formátu těchto výkazů. Spočítá, jak budou při zadaných předpokladech vypadat vaše hospodářské výsledky, bankovní účty, ostatní majetkové a závazkové agregáty a všechny další položky finančních výkazů v každém plánovaném období. Tím vám pomůže optimálně řídit vaši organizaci. V podobě programu CFM získáte nástroj pro dokonalou kvantifikaci dopadů plánovaných aktivit vaší organizace a jejího okolí na vaše hospodářské výsledky a hotovost.

Komu je program určen:

CFM je určen všem uživatelům, kteří chtějí, potřebují nebo jsou nuceni vytvářet finanční plány a modely svých organizací a projektů na profesionální úrovni. V programu CFM získají nástroj pro dokonalou kvantifikaci dopadů plánovaných aktivit organizace a jejího okolí na na hospodářské výsledky a hotovost. CFM obsahuje prakticky všechny důležité finanční, účetní a finanční vazby a logické souvislosti, jež se v aktivitách podniků vyskytují. CFM samozřejmě nevytváří finanční plány za uživatele automaticky, bez odpovídající úrovně vstupních údajů a obsluhy. Jedná se o profesionální nástroj, který na základě předem stanovených pravidel vede uživatele k cíli postupně a systematicky a nakonec mu umožní sestavit standardní, všeobecně akceptovatelný finanční plán nebo model organizace. Firemní praxe jednoznačně dokázala, že obsluhu programu zvládnou po zaškolení i uživatelé, kteří nejsou vystudovanými ekonomy s dlouholetou praxí nebo profesionální finanční poradci. Tvorba finančního plánu projektu nebo dokonce celé organizace samozřejmě vyžaduje poměrně dokonalou znalost hospodaření a představy o dalším vývoji. Právě tyto představy tvoří základní vstupní údaje, ze kterých se finanční plán postupně skládá. Zde uvádíme rámcové požadavky na odbornost obsluhy programu.


Příklady využití:

Program nabízí téměř neomezené možnosti využití, neboť umožňuje modelovat prakticky každou položku účetních výkazů.

Uvádíme zde tedy jen některé možnosti:

Instalace